گزارش تصويري | ديوار كشي آرامستان آشوريان اورميه

گزارش تصويري | ديوار كشي آرامستان آشوريان اورميه

ادامه عمليات اجرايي ديوار كشي آرامستان روستاي گلپاشين اورميه توسط انجمن آشوريان اورميه و حومه با همكاري و همگامي كليساهاي اورميه

...

توضیحات بیشتر
جلسه مشترك پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين

جلسه مشترك پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين

عاليجناب اسقف مار توما ميرم اسقف كليساي كاتوليك آشوري كلداني& ...

توضیحات بیشتر
گزارش روز پنجم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين

گزارش روز پنجم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين

١- عمليات پي كني به طول ١٦٠ متر
۲- عمليات تسطيح ١٥٠٠ متر مربع جهت ادامه عمليات بتن ريزي

توضیحات بیشتر

گزارش روز چهارم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين

گزارش روز چهارم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين


١- بتن ريزي به مقدار ٣٥ متر مكعب
٢- عمليات پي كني به طول ١٥٠ متر
٣- عمليات تسطيح جهت ١٥٠٠ متر ...

توضیحات بیشتر
گزارش روز سوم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين

گزارش روز سوم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين

١- بتن ريزي به مقدار ١٢٦ متر مكعب
٢- عمليات پي كني به طول ١٤٠ متر
٣- عمليات تسطيح ٢٠٠٠ متر مربع جهت ادامه عم ...

توضیحات بیشتر
گزارش روز دوم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين

گزارش روز دوم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين


۱- عمليات پي كني در روز دوم به طول ١٦٠ متر
مجموع كل پي كني روز اول و دوم به طول ٣١٠ متر

< ...

توضیحات بیشتر
 گزارش روز اول پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين

گزارش روز اول پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين


به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اروميه و حومه، پس از سالها انتظار روز يكشنبه مورخ ۵ آبان ۱۳۹۸ پروژه ...

توضیحات بیشتر
جلسه كميته فني و مهندسي

جلسه كميته فني و مهندسي

توضیحات بیشتر