هفتمين دوره كارگاه هاي تخصصي آموزشي تشكل هاي اجتماعي زنان و خانواده منتخب شمالغرب كشور

هفتمين دوره كارگاه هاي تخصصي آموزشي تشكل هاي اجتماعي زنان و خانواده منتخب شمالغرب كشور

سركار خانم نارينه زهرابيان به نمايندگي از معاونت امور بانوان انجمن در هفتمين دوره كارگاه هاي تخصصي آموزشي تشكل هاي اجتماعي زنان و خانو ...

توضیحات بیشتر
مهماني گروه بانوان كليساي انجيلي آشوري

مهماني گروه بانوان كليساي انجيلي آشوري

روز سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ معاونت امور بانوان انجمن آشوريان اروميه و حومه در مهماني گروه بانوان كليساي انجيلي آشوري اروميه شركت نمود.&l ...

توضیحات بیشتر