آغاز طرح ساماندهي تقويم روزها و مناسبت هاي خاص آشوري

آغاز طرح ساماندهي تقويم روزها و مناسبت هاي خاص آشوري

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان ...

توضیحات بیشتر
جلسه مسكن روستايي

جلسه مسكن روستايي

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اروميه و حومه، شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ جلسه اي با حضور جناب آقايان يوناتن بت كليا نماينده ...

توضیحات بیشتر
ديوار كشي آرامستان روستاي گلپاشين

ديوار كشي آرامستان روستاي گلپاشين

در جلسه هيات مديره انجمن، مورخ يك آبان ۱۳۹۸ مقرر گرديد نسبت به آغاز پروژه ديواركشي آرامستان گلپاشين توسط معاونت فني و مهندسي توضیحات بیشتر

جلسه بررسي واگذاري اراضي مرتع ساعتلو

جلسه بررسي واگذاري اراضي مرتع ساعتلو

توضیحات بیشتر