آئين آغاز عمليات اجرايي مجتمع آشوريان اروميه

آئين آغاز عمليات اجرايي مجتمع آشوريان اروميه

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اورميه و حومه آيين آغاز عمليات اجرايي پروژه مجتمع فرهنگي آشوريان اورميه با حضور وزير محترم راه و شهرسازي جناب آقاي دكتر محمد اسلامي، استاندار آذرباي ...

توضیحات بیشتر
فراخوان تجديد معماري ابنيه انجمن

فراخوان تجديد معماري ابنيه انجمن

انجمن آشوريان اروميه و حومه در نظر دارد به منظور ارتقاي كيفي و مفهومي منظر و زيباسازي ابنيه و ساختمان هاي انجمن، نسبت به طراحي، نورپرد ...

توضیحات بیشتر