درباره انجمن آشوریان ارومیه و حومه

انجمن آشوریان ارومیه و حومه با قدمتی بیش از یک قرن در سال 1286 شمسی (1907 میلادی) با همفکری و همسوئی هیاتی مرکب از سران کلیساهای ارومیه و همراهی و همدلی عده ای از ریش سفیدان آگاه همه فرقه ها جهت رسیدگی و حل و فصل مسائل اجتماعی، فرهنگی و قومی آشوریان ارومیه و پا به عرصه فعالیت نهاده است.

از آنجایی که شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی ارومیه با قدمت دو هزار سال قبل از میلاد مسیح از دیر باز سکونت گاه مردمانی فهیم و فرهنگ دوست مرکب از ادیان، اقوام و مذاهب گوناگون برخوردار و همه با هم با مهر و دوستی در کنار یکدیگر زندگی بسیار مسالمت آمیز داشته اند با این وصف این پدیده تنوعات اقوام و ادیان با این طرز ساختار اجتماعی، فرهنگی و باورهای دینی و مذهبی در هیچ جای جهان یافت نمی گردد. از این رو انجمن آشوریان ارومیه و حومه در ادامه فعالیت جایگاه خاص خود را در پیشبرد اهداف و مقاصد خویش در زمینه هائی که فوقا به آنها اشاره گردید، حفظ نموده و خواهد نمود.

انجمن آشوریان ارومیه و حومه مرکب از کلیه آشوریان ساکن در محدوده شهرستان ارومیه که در عین حال محدوده فعالیت انجمن نیز بوده، طبق موازین قانونی کشور و شرایط مندرج در موارد این اساسنامه در رابطه با تحکیم مناسبات فرهنگی و قومی به فعالیت خود ادامه می دهد.

اعضای هیات مدیره

استانلی سیمونر

رئیس هیات مدیره

شارلی انویه تکیه

نایب رئیس

ادوارد رشیدی

معاونت حقوقی

درباره ایشان

ژان یوخنه

خزانه دار

مشخصات ایشان

ژولیت هرمز

معاونت امور بانوان

سرگیز لطیف

معاونت فرهنگی

هرمز بلسون

منشی

درباره ایشان

مشخصات ایشان

هرمز میرهاج

کارپرداز

روبن صیاد

عضو هیات مدیره

درباره ایشان

مشخصات ایشان

لوریس آقاخانی

بازرس