ساما: سامانه ارتباط مردم با انجمن آشوریان ارومیه و حومه

در صورت داشتن هرگونه درخواست، شکایت، پیشنهاد و انتقاد از انجمن آشوریان ارومیه و حومه می توانید از طریق سامانه ساما، با ما در میان بگذارید. شما می توانید از طریق فرم پیگیری درخواست ها ، نسبت به آخرین وضعیت و مرحله پیشرفت درخواست خود مطلع شوید.


ارسال پیام