گزارش روز سوم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين

كميته فني و مهندسي 1398/08/07

١- بتن ريزي به مقدار ١٢٦ متر مكعب
٢- عمليات پي كني به طول ١٤٠ متر
٣- عمليات تسطيح ٢٠٠٠ متر مربع جهت ادامه عمليات پي كني
٤- كل متراژ بتن ريزي شده ديوار ٤٥٠ متر طول ميباشد.

با تشكر از جناب آقاي اديك مجنوني يانس، خَير بزرگ استان آذربايجان غربي، آقاي مهندس ساكو مجنوني يانس و عوامل محترم شركت اروميه شن ريز جهت ارسال بتن مورد نياز پروژه كه ياري رسان در روند پيشرفت پروژه بودند.

با تشكر از حضور گرانقدر عاليجناب كشيش دارياوش عزيزيان و بازديد ايشان از روند پيشرفت عمليات ديوار كشي آرامستان. لازم به ذكر مي باشد كشيش عزيزيان هميشه حامي ملت آشوري بوده و مايه دلگرمي همه ما مي باشند.


گزارش روز سوم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين