گزارش روز دوم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين

كميته فني و مهندسي 1398/08/06


۱- عمليات پي كني در روز دوم به طول ١٦٠ متر
مجموع كل پي كني روز اول و دوم به طول ٣١٠ متر

۲- رگلاژ دستي كف پي جهت آماده سازي بتن ريزي پي به طول ٣٠٠ متر

پروژه ديوار كشي آرامستان آشوريان اروميه در روستاي گلپاشين، با همكاري و اتحاد مردم، انجمن كليساهاي آشوري، نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسلامي و انجمن آشوريان اروميه و حومه در حال انجام مي باشد.

انجمن آشوريان اروميه و حومه اطلاعات و گزارش روند پيشرفت پروژه را به صورت فاز به فاز، به اطلاع عموم آشوريان گرامي از طريق رسانه هاي انجمن، خواهد رساند.


گزارش روز دوم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين