نشان دبيرخانه جشنواره فرهنگي ورزشي تموز

باشگاه آشور 1398/09/17

 

طراحي لوگو و نشان دبيرخانه يكي از موضوعاتي بود كه اعضاي دبيرخانه تصميم گرفتند از ظرفيت ها و توانمندي هاي مردم آشوري استفاده نمايند. در اين راستا فراخوان فراخوان “طراحي لوگو دبيرخانه جشنواره فرهنگي ورزشي تموز” در پايگاه هاي اطلاع رساني آشوري منتشر شد و در بين آثار ارسال شده در همان فراخوان مرحله اول، اثر جناب آقاي “سرگن رامشك” از كشور آمريكا به عنوان رتبه اول انتخاب شد.
از مهمترين شاخص‌هاي انتخاب لوگوهاي ارسالي مي‌توان به ظرافت، معناگرا بودن، خلاقانه بودن و درج المان‌هاي مربوط به ورزش، فرهنگ، هنر و تاريخ آشور اشاره كرد. جناب آقاي “سرگن رامشك” در شرح اجزاي لوگو به اين موارد اشاره نموده است:

تموز چهارمين ماه از سالنامه آشوري است، كه همه رستني ها و فضاي سبز به منتهاي خود رسيده كه (در لوگو منظور شده ) و تابستان درست در نيمه خود است و شراره هاي خورشيد بيشترين تابش و گرما را دارند (در لوگو منظور شد).
جشنواره مربوط به ورزش و فرهنگ و هنر آشوريان است كه در دايره سورمه اي هردو دركنار هم (درلوگومنظورشده).
در اين ماه روئيدنيها با توجه به گرماي هوا بيشترين نياز را به آبياري دارند كه در زير برگ سبز، آب با نماد آبي (در لوگو منظور شده) نوشته به دو زبان آشوري در بالا وانگليسي در زيرآن جمله (جشنواره فرهنگي ورزشي تموز - اورميه) قرارگرفته است.

انجمن آشوريان اورميه و حومه به همراه دبيرخانه جشنواره فرهنگي ورزشي تموز مراتب قدرداني خود را از جناب آقاي سرگن رامشك و ديگر هنرمندان و شركت كنندگان در فراخوان طراحي لوگو دبيرخانه را اعلام مي دارد.

همچنين آقاي سيمونز رئيس انجمن آشوريان اورميه و حومه طي يك تماس تلفني با جناب آقاي “سرگن رامشك” طراح منتخب لوگو دبيرخانه در كشور آمريكا، از ايشان به خاطر طراحي لوگو زيبا و توجه به جامعه آشوري در اورميه تشكر و قدرداني نمود.

 


نشان دبيرخانه جشنواره فرهنگي ورزشي تموز