تاسيس كميته گردشگري

معاونت فرهنگي 1398/09/08

هانودين يوخنه

رئيس كميته گردشگري انجمن آشوريان اروميه و حومه

ايميل: ‏h.youkhaneh@motwa.ir

كميته گردشگري زير مجموعه معاونت فرهنگي انجمن آشوريان اورميه و حومه مي باشد كه در راستاي معرفي پتانسيل هاي گردشگري روستاهاي آشوري را از ۳ جنبه كليساهاي روستا، آرامستان روستا و معماري روستا به گردشگران داخلي و خارجي تاسيس شده است. كميته گردشگري در نظر دارد طي يك برنامه چند ساله و در فاز نخست برروي روستاهاي گلپاشين، سپورغان، گوي تپه، مارسرگيز،كشتارگاه، پتروس پوليس، بالولان، گويلان، ارياوا، اردوشاهي، موش آباد، بالانج، سير و حيدرلو و در فازهاي بعدي برروي ديگر روستاهاتمركز نمايد.

علاقه مندان به گردشگري با تخصص هاي مختلف جهت عضويت در كميته گردشگري انجمن مي توانند با آقاي هانودين يوخنه در تماس باشند: 09388027788


تاسيس كميته گردشگري