ديدار با مدير كل راه و شهرسازي استان

هيات مديره 1398/08/29

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اروميه و حومه روز چهارشنبه مورخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ آقاي يوناتن بت كليا نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسلامي و آقاي استانلي سيمونز رئيس هيات مديره انجمن آشوريان اروميه و حومه، طي ديداري صميمانه انتصاب جناب آقاي حمزه لويي به عنوان مدير كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي را تبريك و براي ايشان آرزوي موفقيت نمودند.


ديدار با مدير كل راه و شهرسازي استان