تقدير از نيروي انتظامي

باشگاه آشور 1398/07/09

به منظور تجليل از زحمات ارزشمند تلاشگران دلسوز و حافظان نظم و امنيت، روز چهار شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ رياست هيات مديره انجمن آشوريان اروميه و حومه در محل كلانتري ۱۳ اروميه حضور يافته و ضمن ديدار با فرمانده محترم كلانتري ۱۳ اروميه از زحمات آنها بابت حفظ امنيت و آرامش در زمان برگزاري نوزدهمين دوره جشنواره فرهنگي و ورزشي تموز ۶۷۶۹ تشكر و قدرداني نمودند.

مجموعه نيروي انتظامي منطقه تعامل و همكاري بسيار خوبي با انجمن آشوريان اروميه و حومه اروميه دارند و اين ارتباط دو سويه در ارتقاء نظم و امنيت منطقه نقش به سزايي دارد.


تقدير از نيروي انتظامي