جلسه فوق العاده هيات مديره

هيات مديره 1398/08/18

جلسه فوق العاده هيات مديره انجمن آشوريان اروميه و حومه در تاريخ ۱۸ آبان ۱۳۹۸

 

۱- قرائت گزارش بازرسان انجمن

 

۲- بررسي درخواست هاي معاونت امور بانوان

 

۳- گزارش معاونت فرهنگي درباره برگزاري جشن سال نو ميلادي ۲۰۲۰

 

۴- بررسي آيين نامه داخلي باشگاه آشور اروميه

 

۵- گفتگو درباره آخرين وضعيت آرامستان گلپاشين


جلسه فوق العاده هيات مديره