آغاز طرح ساماندهي تقويم روزها و مناسبت هاي خاص آشوري

روستاهاي آشوري 1398/08/18

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اروميه و حومه، طرح ساماندهي تقويم روزها و مناسبت هاي خاص آشوريتوسط معاونت ر‌وستاهاي آشوري انجمن آغاز گرديده است.

 

روبن صياد سنگر معاونت روستاهاي آشوري انجمن آشوريان اروميه و حومه و مدير پروژه طرح ساماندهي تقويم روزها و مناسبت هايخاص آشوري اعلام نمود: اين طرح به صورت آزمايشي در حال اجرا مي باشد و اميد است تا پايان سال فرآيندهاي اجرايي طرح بهپايان برسد.

 

وي افزود: در اين طرح روزها و مناسبت هاي خاص آشوري پس از شناسايي و دسته بندي، اطلاعات آنها به صورت آنلاين در وب سايتانجمن آشوريان اروميه و حومه در دسترس عموم هموطنان #آشوري خواهد بود.

 

با توجه به اينكه بسياري از آشوريان ساكن در خارج از اروميه، در فصل بهار و تابستان به عنوان گردشگر به اين شهر سفر مي نمايند،شكايات بسياري مبني بر عدم اطلاع رساني و عدم شناسايي روزهاي ملي و مذهبي دريافت مي گشت، لذا با تكميل اين طرح يك تقويمجامع در اختيار عموم هموطنان آشوري قرار خواهد گرفت.


آغاز طرح ساماندهي تقويم روزها و مناسبت هاي خاص آشوري