سامانه شولا

معاونت اجتماعي 1398/08/18

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اروميه و حومه، سامانه شولا، سامانه كاريابي و فرصت هاي شغلي توسط معاونت اجتماعي انجمن به بهره برداري رسيد. صاحبان مشاغل در صورت نياز به نيروي كار، توسط اين سامانه مي توانند فرصت هاي شغلي خود را ثبت نمايند تا قابل مشاهده براي عموم كارجويان باشد. همچنين صاحبان مشاغل از طريق صفحه فهرست كارجويان مي توانند فهرست كارجويان ثبت نام نموده در سامانه را مشاهده نموده و پس از مطالعه رزومه شغلي هر كارجو، با وي در تماس باشند.

كارجويان نيز مي توانند از طريق صفحه فرصت هاي شغلي مي توانند آخرين آگهي هاي استخدام را مشاهده نموده و با صاحبان مشاغل در تماس باشند. همچنين مي توانند از طريق صفحه درخواست شغل مي توانند نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه اقدام نمايند.


سامانه شولا