پيام تبريك انجمن آشوريان اورميه و حومه به جناب آقاي شارلي انويه تكيه

هيات مديره 1399/03/08

پيام تبريك انجمن آشوريان اورميه و حومه به جناب آقاي شارلي انويه تكيه نماينده آشوريان در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اورميه و حومه، هيات مديره انجمن طي پيامي انتخاب جناب آقاي شارلي انويه تكيه به عنوان نماينده منتخب جامعه شريف آشوري در مجلس شوراي اسلامي را تبريك گفته و براي ايشان آرزوي موفقيت نمود.


پيام تبريك انجمن آشوريان اورميه و حومه به جناب آقاي شارلي انويه تكيه