پيام قدرداني انجمن آشوريان اورميه و حومه از جناب آقاي يوناتن بت كليا

هيات مديره 1399/03/08

پيام قدرداني انجمن آشوريان اورميه و حومه از جناب آقاي يوناتن بت كليا نماينده آشوريان در ادوار ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اورميه و حومه، هيات مديره انجمن طي پيامي از همت و تلاش جناب آقاي يوناتن بت كليا نماينده پنج دوره آشوريان در مجلس شوراي اسلامي تقدير و تشكر كرد.


پيام قدرداني انجمن آشوريان اورميه و حومه از جناب آقاي يوناتن بت كليا