سامانه ثبت نام جامعه فارغ التحصيلان آشوري

معاونت فرهنگي 1398/08/09

راه اندازي اولين سامانه بانك اطلاعاتي دانشجويان و دانش آموختگان آشوري

تا پيش از اين عمده اطلاعات دانشجويان به صورت شفاهي و تلفني جمع آوري مي شد و طي يك مراسم قدرداني، دانشجويان به حال خود رها مي شدند. با راه اندازي سامانه الكترونيكي بانك اطلاعاتي دانشجويان و دانش آموختگان امكان حفظ سوابق به همراه رصد و پيگيري وجود خواهد داشت.

هدف از راه اندازي اين سامانه، ايجاد زيرساخت لازم جهت جلوگيري از پراكندگي اطلاعات به صورت جزيره ايي، حفظ سوابق، احياي جامعه فارغ التحصيلان آشوري، استفاده مجدد از تخصص دانشجويان و دانش آموختگان آشوري و تحليل داده ها و اطلاعات بوسيله نمودار هاي توليد شده توسط سامانه مي باشد.

در اين سامانه هر شخص بوسيله كد ملي منحصر به فرد خود اقدام به ثبت نام مي نمايند و به عضويت جامعه فارغ التحصيلان آشوري در مي آيد و مي تواند از امكاناتي كه در آينده در اختيار وي قرار ميگيرد استفاده نمايد. دانشجويان و دانش آموختگان آشوري مي توانند با مراجعه به سايت جامعه فارغ التحصيلان آشوري وابسته به انجمن آشوريان اروميه و حومه نسبت به ثبت دائمي مشخصات خود اقدام نمايند.

نشاني سامانه ثبت نام:
Alumni.motwa.ir

جامعه فارغ التحصيلان آشوري وابسته به انجمن آشوريان اروميه و حومه در نظر دارد تا نسبت به دعوت از دانشجويان و دانش آموختگان آشوري، هسته اصلي خود را مجددا احيا نمايد.


سامانه ثبت نام جامعه فارغ التحصيلان آشوري