ديدار با معاون هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي

هيات مديره 1398/08/12

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اروميه و حومه روز يكشنبه مورخ ۱2 آبان ۱۳۹۸ آقاي استانلي سيمونز رئيس هيات مديره انجمن آشوريان اروميه و حومه، آقاي زايا الهوردي رئيس كميته فني انجمن و خانم نارينه زهرابيان رئيس انجمن اوليا و مربيان دبستان پيشداد آشوري، طي ديداري صميمانه انتصاب جناب آقاي دكتر آيدين رحماني رضائيه به عنوان معاون هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي تبريك و براي ايشان آرزوي موفقيت نمودند.

در اين ديدار كه جناب آقاي سلطان زاده معاون مالي و پشتيباني و سرپرست مشاركت هاي مردمي اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس استان آذربايجان غربي نيز حضور داشتند بر ادامه روند خوب همكاري ها و حمايت از جامعه آشوري تاكيد شد.

 


ديدار با معاون هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي