پيشكسوتان تيم ملي فوتسال ايران ۱۱ - پيشكسوتان باشگاه آشور اروميه ۶

باشگاه آشور 1398/08/02

پيشكسوتان تيم ملي فوتسال ايران ۱۱ - پيشكسوتان باشگاه آشور اروميه ۶

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اروميه و حومه، پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶ تيم پيشكسوتان تيم ملي فوتسال ايران در يك ديدار دوستانه برابر تيم پيشكسوتان باشگاه آشور اروميه قرار گرفت. اين ديدار دوستانه كه با حضور بيش از ۵۰۰ تماشاگر و به ميزباني باشگاه آشور اروميه در سالن چند منظوره اين باشگاه برگزار شد، با نتيجه ۱۱ بر ۶ به نفع پيشكسوتان تيم ملي فوتسال ايران پايان يافت.

در آئين پيش رويداد اين مسابقه، جناب آقايان يوناتن بت كليا نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسلامي، داود پرهيزكار سرپرست فوتسال فدراسيون فوتبال، محمد ناظم الشريعه سرمربي تيم ملي فوتسال ايران، ميشاييل پطروس مربي دروازه بان هاي تيم ملي فوتسال ايران، استانلي سيمون و شارلي انويه تكيه به ترتيب رئيس و نايب رئيس انجمن آشوريان اروميه و اسرحدون بيت ياوري سرپرست تيم فوتسال باشگاه آشور اروميه در ساختمان اداري انجمن حضور يافته و نشان ملي فوتسال ايران و پيراهن تيم ملي فوتسال از طرف فدراسيون فوتبال به مديران آشوري اهدا گرديد.


پيشكسوتان تيم ملي فوتسال ايران ۱۱ - پيشكسوتان باشگاه آشور اروميه ۶