سال ۶۷۷۰ آشوري مبارك

هيات مديره 1399/01/13

اول نيسان آغاز سال نو آشوري ٦٧٧٠ را صميمانه تبريك  گفته از خداوند متعال سالي مملواز بركت ،  موفقيت و بويژه سلامتي براي شما آشوريان گرانقدر آرزومنديم . 
انجمن آشوريان اورميه وحومه


سال ۶۷۷۰ آشوري مبارك