آئين غبار روبي مزار شهيد هرمز باباخاني

معاونت فرهنگي 1398/11/14


در تاريخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ آئين غبار روبي و دعا بر مزار شهيد هرمز باباخاني و ديدار با خانواده هاي شهداي آشوري و ارمني توسط استانداري آذربايجان غربي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي، فرمانداري اروميه، انجمن آشوريان اورميه و حومه، كليساي شرق آشور و خليفه گري ارامنه انجام شد.


آئين غبار روبي مزار شهيد هرمز باباخاني