جلسه هيات مديره

هيات مديره 1398/11/02

جلسه هيات مديره انجمن آشوريان اورميه و حومه روز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ برگزار شد.

 

۱- در اين جلسه از مديران مدارس آشوري، خانم استلا مرتوخ زاده مدير دبستان حضرت مريم و پيشدا و خانم ژاكلين مراد معاون مدرسهحضرت مريم در مقطع دوره اول دبيرستان به منظور تشكيل “كارگروه آموزش” انجمن آشوريان اورميه و حومه دعوت به عمل آمد و دربارهايجاد يك ساز و كار جهت تشكيل كارگروه آموزشي صحبت شد.

 

۲- همچنين ريز هزينه هاي مراسم شب سال نو ميلادي ۲۰۲۰ مورد بررسي و تصويب شد.

 

۳- در ادامه نيز ريز هزينه هاي پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين مورد بررسي و تصويب شد.

 

۴- حكم قلع و قمع آرامستان روستاي آمرود آغاج دريافت گرديد.

 

۵- درباره اجراي مراسم فرهنگي دهه فجر در تاريخ ٩٨/١١/١٧ تصميم گيري نهايي انجام پذيرفت.


جلسه هيات مديره