جلسه دوم دبيرخانه تموز

باشگاه آشور 1398/11/02

 

جلسه‌دوم دبيرخانه جشنواره فرهنگي و ورزشي تموز
تاريخ: ۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت: ۱۸
محل: خانه انجمن آشوريان اورميه و حومه

 


۱- انتخاب نمايندگان براي تيم هاي شركت كننده از هر كشور يا شهر و مكاتبه با آنها

۲- ايجاد يك ساز و كار براي بوفه مربوط به باشگاه آشور و در صورت امكان استفاده از آن در طول مسابقات

۳- اعلان آخرين فراخوان براي جذب افراد آشوري علاقه مند به فعاليت در دبيرخانه جشنواره فرهنگي ورزشي تموز

۴- انتصاب اعضا در چارت پيشنهادي دبيرخانه

وب سايت دبيرخانه: tammuz.motwa.ir


جلسه دوم دبيرخانه تموز