چهارمين جلسه ملاقات مردمي

هيات مديره 1398/10/25


چهارمين جلسه ملاقات مردمي هيات مديره انجمن آشوريان اورميه و حومه با هموطنان آشوري عصر چهارشنبه ۲۵ دي ۱۳۹۸ در ساختمان اداري انجمن آشوريان اورميه و حومه برگزار شد. جلسات ملاقات مردمي آخرين چهارشنبه هر ماه برگزار خواهد شد و هموطنان آشوري مي توانند درخواست ها، نيازمندي ها، شكايات، پيشنهادات و انتقادات خود را با هيات مديره انجمن آشوريان اروميه و حومه در ميان بگذارند. آشوريان گرامي مي توانند علاوه بر شركت حضوري در جلسات مردمي، توسط سامانه ساما كه در وب سايت اصلي انجمن قرار دارد، نيازمندي هاي خود را با هيات مديره انجمن آشوريان اورميه و حومه مطرح نمايند.

تاريخ جلسه بعدي: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸


چهارمين جلسه ملاقات مردمي