هيات رئيسه موقت دبيرخانه تموز

باشگاه آشور 1398/10/17


پس از تشكيل اولين جلسه دبيرخانه جشنواره فرهنگي و ورزشي تموز در تاريخ ۱۷ دي ۱۳۹۸ كه با حضور برخي فعالين مدعو عرصه ورزشي در ساختمان اداري انجمن آشوريان اورميه و حومه برگزار گرديد، اعضاي هيات رئيسه موقت اين دبيرخانه انتخاب شدند.

بر اين اساس سركار خانم ها فنيا يوماران و هالين سرحديان و جناب آقايان گورگيز گورگيز، اسرحدون بيت ياوري و آنوئيل بيت ياوري به عنوان اعضاي هيات رئيسه موقت دبيرخانه جشنواره فرهنگي و ورزشي تموز اورميه معرفي شدند.

مقرر گرديد هيات رئيسه موقت نسبت به تكميل اعضاي دبيرخانه با دعوت از فعالين #آشوري در عرصه ورزش و برگزاري جلسات منظم اقدام نموده و گزارشات اقدامات انجام شده را به هيات مديره انجمن آشوريان اورميه و حومه تقديم نمايند.

همچنين تحليل نمودار SWOT جشنواره #تموز۶۷۶۹ قرائت گرديد.

در اين جلسه آقاي استانلي سيمونز رئيس انجمن، آقاي هرمز ميرهاج عضو هيات مديره، آقاي لوريس آقاخاني بازرس انجمن و آقاي ملكو هارطون رئيس باشگاه آشور اورميه حضور داشتند.

 

 

 


هيات رئيسه موقت دبيرخانه تموز