پيروزي فوتسال نونهالان آشور

باشگاه آشور 1398/10/17

امروز ۱۷ دي ۱۳۹۸ تيم فوتسال نونهالان باشگاه آشور اورميه توانست با نتيجه ۸ بر ۷ تيم مدرسه فوتسال چيچست اورميه را شكست دهد.

 

راست به چپ:

۱- ماروين هارطون

۲- سموئيل يونان

۳- استيفان داوود حصار

۴- آتيبل اسحاق

۵- نتيبل شمعون

۶- اوباليت بيجان

 

رئيس باشگاه: آقاي ملكو هارطون

 


پيروزي فوتسال نونهالان آشور