شب سال نو ميلادي

هيات مديره 1398/10/11


"آغاز سال نو ميلادي ٢٠٢٠ مبارك و خجسته باد"
با آرزوي سالي مملو از بركت و سلامتي براي شما آشوريان عزيز

تصوير ۱: خير مقدم آقاي شارلي انويه تكيه نايب رئيس انجمن آشوريان اورميه و حومه از طرف انجمن به عنوان ميزبان مراسم شب سال نو ميلادي ۲۰۲۰

تصوير ۲: خير مقدم آقاي يوناتن بت كليا نماينده محترم آشوريان در مجلس شوراي اسلامي و تبريك سال نو ميلادي ۲۰۲۰ به موكلين آشوري

تصوير ۳: خير مقدم و دعاي تقديس مراسم شب سال نو ميلادي ۲۰۲۰ توسط عاليجناب كشيش ايلوش عزيزيان

تصوير ۴: آقايان هرمز ميرهاج و شارلي انويه تكيه اعضاي هيات مديره انجمن آشوريان اورميه و حومه و تدارك پشت صحنه مراسم شب سال نو ميلادي ۲۰۲۰ براي مهمانان آشوري گرامي


شب سال نو ميلادي