تبريك به آقاي شاربل انويه تكيه

هيات مديره 1398/09/27

نوآموز عزيز آقاي شاربل انويه تكيه، موفقيت غرور آفرين شما در آزمون هوش سازمان فكر به فكر، اولين سازمان سنجش هوش در ايران و كسب رتبه هوش بالاي ١١٠ و راهيابي به مرحله كشوري را به شما خانواده محترم و جامعه آشوري تبريك عرض مي نمائيم.

 


تبريك به آقاي شاربل انويه تكيه