افتتاح موزه آشور اروميه

معاونت فرهنگي 1398/06/19


به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اروميه و حومه، موزه آشور اروميه به همت جناب آقاي دكتر شموئيل داود پيرا از مفاخر آشوري كشورمان ايران، در تاريخ ۱۹ شهريور ۱۳۹۸ در محل خانه انجمن آشوريان اروميه و حومه تاسيس گرديد.

در اين مراسم صميمي كه با حضور اعضاي هيات مديره انجمن و مردم آشوري برگزار شد، دكتر شموئيل داود پيرا به سخنراني درباره اهميت حفظ فرهنگ ملي آشوري پرداختند و تاكيد نمودند يك ملت تنها با حفظ سه ركن اصلي خاك كشور، زبان مادري و موزه هاي آن ملت زنده مي ماند.

ايشان در ادامه بر تداوم همكاري خود با انجمن آشوريان اروميه و تكميل موزه آشور اروميه با اشيا و آثار فاخر و با ارزش تاكيد نمودند و در صورت تكميل زيرساخت هاي انجمن آشوريان اروميه كتابخانه شخصي خود را نيز كه شامل كتاب هاي نفيس مي باشد را، به موزه آشور اروميه اهدا خواهند نمود.

موزه آشور اروميه به همت جناب آقاي دكتر شموئيل داود پيرا در مدت كمتر از يك ماه تجهيز و به بهره برداري رسيده و قابل بازديد عموم آشوريان گرامي به صورت رايگان مي باشد.
لازم به ذكر است تمامي آثار موزه آشور اروميه، شخصا توسط جناب آقاي دكتر شموئيل داود پيرا از كشورهاي مختلف جهان و با همت عالي تهيه، نگه داري و اهدا شده اند.


افتتاح موزه آشور اروميه