گزارش تصويري:

 

بازديد جناب آقاي محمد اسلامي وزير محترم راه و شهرسازي دولت دوازدهم، جناب آقاي محمد مهدي شهرياري استاندار محترم آذربايجان غربي، عاليجناب مار نرساي بنيامين اسقف كليساي شرق آشور، عاليجناب ايليا يادگار كشيش كليساي انجيلي آشوري و مسئولين استاني از درمانگاه شبانه روزي مريم مقدس در معيت جناب آقاي شارلي انويه تكيه نماينده محترم آشوريان در مجلس شوراي اسلامي، جناب آقاي يوناتن بت كليا نماينده ادوار آشوريان در مجلس شوراي اسلامي و جناب آقاي استانلي سيمونز رئيس هسات مديره انجمن آشوريان اروميه و حومه

 

اين بازديد در تاريخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ و در حاشيه آيين آغاز عمليات اجرايي مجتمع فرهنگي آشوريان اروميه انجام شد.

 

www.motwa.ir